Scroll to top

Facet5 Basic (Konsulenter)

Facet5 Grunduddannelsen, målrettet Konsulentvirksomheder, som kræves for at deltage i de efterfølgende Facet5 undervisningsmoduler.

DKK 14.500


PR. Person

Varighed: 2 hele dage, med efterfølgende eksamensprøve før endelig akkrediteringsgodkendelse.

Akkrediteringsdatoer

 

 

København:

Mandag / Tirsdag d. 14. & 15. Maj 2018

København:

Onsdag / Torsdag d. 23. & 24. Maj 2018

København:

Torsdag / Fredag d. 7. & 8. Juni 2018

København:

Onsdag / Torsdag d. 20. & 21. Juni 2018

Tilmeldingsformular

Åben Facet5 ”Basic” Akkreditering for Konsulentvirksomheder

2 hele dage fra 09:00 – 16:00

Alle vores akkrediteringer foregår i afslappet stemning, bestående af en kombination af instruktion og afprøvning af de forskellige elementer som undervisningen indeholder.

Du vil blive introduceret til Big5 og Personlighedsteori, forskel ml. adfærd og personlighed, dataindsamling, rapportgenerering, samt hvordan man giver tilbagemelding på en Facet5 rapport.

 

Udbytte:

Akkreditering og medlemskab i et stort globalt brugernetværk
Sikkerhed for at du kan gennemføre en professionel tilbagemelding, og hente hjælp og inspiration fra erfarne brugere.

 

Efter kurset kan du:

Give tilbagemelding til individer, omkring deres Facet5 Profil.
Dataindsamle, generere rapporter og kontoadministrere egen Facet5 konto.
Kommunikere med globalt brugernetværk, hvor du kan hente hjælp og inspiration til brugen af Facet5.
Selvstudere vha. Learning & Support Centre, indeholdende manualer, video-tutorials, FAQ’s, brugerguides m.m.
Udvide dine Facet5-kompetencer vha. opfølgningsmodulerne (Facet5 til Rekruttering og Onboarding, Facet5 Coaching og Udvikling samt Facet5 og Teamudvikling)

Udnytte de mange muligheder med Facet5; bidrage til organisatorisk forståelse/samarbejde og udvikling af produktive relationer.

 

Du får:

Adgang til internationalt brugerforum.
Adgang til Workbench med administrative rettigheder.
Adgang til portal for selvstudie i ”Learning & Support Centre”
Baggrundsmaterialer, Case Studies, Artikler m.m.
Medlemskab af vort store internationale brugerforum.

Klik her for at se information om det næste Facet5-baserede opfølgningsmodul…

Sted: København

Krav: Facet5 Basic Akkreditering

Varighed: 2 hele dage (09:00 – 16:00)

Underviser: Mikkel Liedner / John Langford / Steen Pedersen