Scroll to top

Facet5 til Rekruttering & Onboarding (Konsulenter)

Facet5 Akkrediteringsmodulet, målrettet Konsulentvirksomheder, hvor man lærer at anvende Facet5 ”Audition” og ”ToRQ” i relation til rekrutteringsopgaver.

DKK 4.000


PR. Person

Varighed: 1 dag. Ingen eksamen.
Krav: Facet5 Basic Akkreditering.

Akkrediteringsdatoer

Tirsdag d. 15 Maj 2018

Tirsdag d. 29. Maj 2018

Tirsdag d. 12. Juni 2018

Tirsdag d. 26. Juni 2018

Tilmeldingsformular

Åben Facet5-baseret ”Rekruttering & Onboarding” Akkrediteringsmodul for Konsulentvirksomheder

1 hel dag fra 09:00 – 16:00

Alle vores akkrediteringer foregår i afslappet stemning, bestående af en kombination af instruktion og afprøvning af de forskellige elementer som undervisningen indeholder.

Du vil, i dette modul, blive introduceret til principperne for Audition og ToRQ, og lærer bl.a. at indsamle data, generere rapporter, rapportere omkring resultater og give tilbagemelding på en Audition, samt ToRQ-Rapport.

 

Udbytte:

Sikkerhed for at du kan håndtere Audition og ToRQ-modulerne professionelt.
Mulighed for at rapportere til dine interessenter omkring roller og kandidater, samt disses problemløsningsevner og generelle intelligens, samt person- og organisation-match.

 

Efter kurset kan du:

Give tilbagemelding til din ledelse, omkring niveauet for dine kandidater, samt deres match med organisationen og jeres kultur.
Dataindsamle, generere rapporter og kontoadministrere egen Facet5 konto.
Kommunikere med globalt brugernetværk, hvor du kan hente hjælp og inspiration til brugen af Audition og ToRQ.
Selvstudere vha. Learning & Support Centre, indeholdende manualer, video-tutorials, FAQ’s, brugerguides m.m.
Udnytte de mange muligheder med Audition; bidrage til organisatorisk forståelse/samarbejde og udvikling af produktive relationer.

 

Du får:

Adgang til Auditon og ToRQ på din Workbench med administrative rettigheder.
Adgang til portal for selvstudie i ”Learning & Support Centre”
Baggrundsmaterialer, Case Studies, Artikler m.m.

 

Klik her for at se information om det næste Facet5-baserede opfølgningsmodul.

Sted: København

Krav: Facet5 Basic Akkreditering

Varighed: 1 hel dag (09:00 – 16:00)

Underviser: Anne Borgen / Mikkel Liedner / John Langford