Scroll to top

LeadingEdge Ledelsesguide blev specifikt designet med henblik på at give linjeledere, en udførlig guide til den bedste måde at lede sine medarbejdere. Det er en enkel og letforståelig installationsvejledning, baseret på den enkelte medarbejders Facet5 profil, og som læner sig op af ledelsesprincipperne om Forandrings- og Transaktionsledelse, som beskrevet af Bernhard Bass.

 • Skabe en vision
 • Evnen til at inspirere, motivere og overbevise andre om en vision.
 • Stimulering af omgivelserne
 • Evnen til at sørge for udfordrende, positive og stimulerende omgivelser for andre.
 • Behandle andre som individer
 • At kunne skabe omgivelser, hvor folk føler sig værdsat og opfordret til at bidrage på områder, hvor de kan udforske egne ideer, og bidrage med individuelle styrker.
 • Målsætning
 • Målsætninger er i princippet operationaliseringen af virksomhedens vision. Den effektive leder, retter specifik og praktisk fokus mod denne indsats.
 • Opfølgning af resultater
 • Evnen til effektivt at følge op på resultater, og afstemme sin opfølgning efter den mest effektive ledelsesstil. At være i stand til at motivere og engagere de enkelte medarbejdere, i deres eget arbejde.
 • Give tilbagemelding
 • Evnen til effektivt at give tilbagemelding, som motiverer, engagerer og udvikler det enkelte individ, med afsæt i dennes personlighed.
 • Karriereudvikling
 • At være i stand til at forstå og acceptere den enkelte medarbejders drive; hvad der motiverer, demotiverer og set i relation til teamets arbejde.

LeadingEdge Ledesesguiden er en standard rapportkomponent i Facet5 profilen.

 

LeadingEdge Ledesesguiden er en standard rapportkomponent i Facet5 profilen.

Produktoversigt

Anvendelsesområde:
Designet til personaleledere, som ønsker at lede og håndtere medarbejdere, på en mere håndgribelig og succesfuld måde.


Målgruppe:
Ledere af mennesker.


Format:
Standard to-sidet rapportkomponent af Facet5 profilen. Online administration og rapportgenerering.


Træning:
Ikke påkrævet for generel gennemlæsning af deltager eller leder.

Få en gratis demo-rapport

Kontakt os via formularen