Scroll to top

Søgelysrapporten besvarer spørgsmålene: ‘ Hvad er mine styrker?’ og ‘Hvad har jeg brug for at nedtone eller være opmærksom på?’ Denne information sættes i relation til 6 kompetenceområder, som skal bruges i enhver rolle. Disse kompetencer er:

 • Ledelse:
  At kunne anvende hensigtsmæssige metoder eller specifikke interpersonelle færdigheder, for at få individer eller grupper til at arbejde sammen om at nå en fælles målsætning
 • Interpersonelle færdigheder:
 • Evnen til at agere hensigtsmæssigt over for interne eller eksterne kunder og hurtigt reagere på deres behov
 • Kommunikation:
 • Evnen til at udtrykke ideer, tydeligt og kortfattet
 • Analyse og beslutningstagen:
 • Evnen til at forudse eventuelle problemer, vurdere relevante fakta, generere ideer, alternativer og nå frem til den mest fornuftige konklusion
 • Initiativ og indsats:
 • Den aktive indsats med at påvirke begivenheder, for at nå mål
 • Planlægning og organisering:
 • At kunne udforme en handleplan for sig selv og andre, for nemmere at opnå opstillede målsætninger

 

Facet5 Familieportrætrapporten er en standard rapportkomponent af Facet5 profilen.

Produktoversigt

Anvendelsesområde:
Selvindsigt omkring styrker og individuelle bidrag til et team.


Målgruppe:
Alle individer.


Format:
Standard to-sidet rapportkomponent af Facet5 profilen. Online administration og rapportgenerering.


Træning:
Ikke påkrævet for generel gennemlæsning af deltager eller leder af mennesker.

Få en gratis demo-rapport

Kontakt os via formularen